Nr. 3/ anul III/ iunie 2009 ("Gala Galation - 130 de ani de la naştere") Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


BARTOLOMEU ANANIA

Puterea cuvântului


(p. )DUMITRU ABRUDAN

Gala Galaction - iniţiative şi strădanii pentru un text scripturistic cât mai fidel surselor originale


(p. )IOAN CHIRILĂ

Gala Galaction - un chip patriarhal în literatura românească


(p. )
ESEU


TEODOR V?RGOLICI

Alături de Gala Galaction


(p. )DOINA CURTICĂPEANU

Din estuarul prozei lui Gala Galaction


(p. )CORNEL UNGUREANU

Gala Galaction, în marea trecere


(p. )CORNEL ROBU

Apostazia inversă a părintelui Galaction


(p. )AUREL BUZINCU

Roxana - la o reluare posibilă a lecturii


(p. )DAN CIACHIR

Un scriitor adevărat


(p. )DIANA CÂMPAN

Gala Galaction - misiuni şi confesiuni


(p. )DANIELA PETROŞEL

De la noi, la Cladova. De la iubire sau credinţă, la iubirea de credinţă


(p. )NICOLETA PĂLIMARU

Gala Galaction în memorialistica lui Valeriu Anania


(p. )ADRIAN MUREŞAN

Groşan, Agârbiceanu, Galaction: preotul şi ispita


(p. )
DOCUMENT


AUREL SASU

Refugiul în Iisus Hristos ~ glose la o corespondenţă Gala Galaction - Mitropolitul Nicolae Bălan ~


(p. )
RECENZII


CĂTĂLIN PĂLIMARU

GALA GALACTION, Învăţătură veche la vremuri noi, Societatea Română de Radiodifuziune, Bucureşti, 2005, 190 p.


(p. )CIPRIAN VIDICAN

GALA GALACTION, Jurnal 1947-1952, pagini inedite cenzurate, ediţie îngrijită de Teodor Vârgolici, Ed. Vestala, Bucureşti, 2006, 270 p.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....