Nr. 11/ anul II/ februarie 2009 ("Mitropolitul Andrei Şaguna") Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


MIRCEA PĂCURARIU

Andrei Şaguna - Teologul


(p. )NICOLAE BOCŞAN
, GABRIEL-VIOREL GÂRDAN

Andrei Şaguna şi tipărirea Bibliei


(p. )OVIDIU MOCEANU

Andrei Şaguna faţa cu „mântuirea neamului şi spiritul veacului"


(p. )ANCA SÎRGHIE

Andrei Şaguna şi discipolul său Nicolae Cristea


(p. )MIHAI SĂSĂUJAN

Biserică greco-neunită sau Biserică greco-răsăriteană? Consideraţii istorice şi eclesiologice ale episcopului Andrei Şaguna la mijlocul secolului al XIX-lea


(p. )PAUL BRUSANOWSKI

Preocupările mitropolitului Andrei baron de Şaguna pentru înfiinţarea a noi episcopii sufragane (1867-1873)


(p. )PAVEL VESA

Andrei Şaguna şi Aradul. Legăturile cu arhimandritul Patrichie Popescu


(p. )CIPRIAN STREZA

Mitropolitul Andrei Şaguna şi sfinţenia slujirii neamului românesc


(p. )MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Imaginea lui Andrei Şaguna în istoriografie


(p. )
RECENZII


ION CÂRJA

ANDREI ŞAGUNA, Corespondenţa, vol. I/1-568 p., I/2-308 p., II-609 p., Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2005-2007


(p. )ION CÂRJA

JOHANN SCHNEIDER, Ecleziologia organică a mitropolitului Andrei Şaguna şi fundamentele ei biblice, canonice şi moderne, traducere în limba română de diac. Ioan Ică jr., Sibiu, Editura Deisis, 2008, 304 p.


(p. )CĂTĂLIN PĂLIMARU

In memoriam. Mitropolitul Andrei Şaguna 1873-2003, Editura Renaşterea, 2003, 403 p.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....