Nr. 4/ anul XVII/ Aprilie 2023 Link-uri
Cautare


STUDII


IOAN C. TEŞU

Efectele tehnologiei digitale asupra lecturii. E-book sau carte cu miros de cerneală tipografică?

(p. 5-14)RĂZVAN PERŞA

Pr. Prof. Dr. Vasile Sava – un colaborator fidel al episcopilor Nicolae Ivan şi Nicolae Colan

(p. 15-26)ALEXANDRU MORARU

Profesorul Panaghiotis I. Boumis şi rolul sfintelor canoane

(p. 27-44)
ESEU


TIMOTEI PRAHOVEANUL (AIOANEI)

Neuitarea şi Eminescu

(p. 45-51)THEODOR DAMIAN

Actualitatea relevanţei viziunii lui Eminescu asupra educaţiei

(p. 52-57)LIVIUS PETRU BERCEA

„Eu sunt calea, adevărul şi viaţa...” (Ioan 14, 6) (Repere morfo-semantice)

(p. 58-61)CRISTIAN MUNTEAN

Stăruinţa credinţei

(p. 62-64)MONICA PRECUPANU

N. Steinhardt – Cuvinte de credinţă sub semnul curajului

(p. 65-73)IOANA-MĂDĂLINA IFTIME

Credinţa în gulagul românesc: N. Steinhardt şi religiosul kierkegaardian

(p. 74-77)
CRONICA


MIRCEA POPA

Părintele profesor Ioan Chirilă şi Rădăcinile veşniciei

(p. 81-83)IOAN ŞT. LAZĂR

Tâlcuiri la Rugăciunea Domnească – o sărbătoare a spiritului

(p. 87-87)DAN CIACHIR

Un documentar despre celibat

(p. 91-93)
RECENZII


FIOTHEI VÎLCU

Recenzie la SFÂNTUL ISAAC IRUL, Cuvinte ascetice, vol. I (Cuvintele 1-30), ediţie bilingvă (Philocalica syriaca 4), text critic grec stabilit de Marcel Pirard (Univ. Louvain); introducere, traducere, note şi comentarii de ieromonah Agapie Corbu, Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2022. CXLVIII + 627 pp.

(p. 97-99)DACIAN BUT-CĂPUŞAN

Recenzie la MARCEL GHE. MUNTEAN, Mănăstirea „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” de la Someşu Cald. Zidire întru pomenire, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2022, 130 p.

(p. 100-102)COSMINA TĂMAŞ

Recenzie la EPISCOPUL IGNATIE (TRIF), Sfântul Grigorie Palama şi Teologia Energiilor Necreate, Editurile Spandugino &Horeb, Oradea & Huşi, 2022.

(p. 102-103)