Nr. 12/ anul XIII/ Decembrie 2019 Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


ANDREI ANDREICUŢ

Episcopul Nicolae Ivan, reîntemeietorul Eparhiei Clujului, născut în satul tradiţional transilvan şi devenit părintele Metropolei Transilvaniei

(p. 5-8)ION TALOŞ

Sfinte Soare, Sfinte Domn mare

(p. 9-17)CONSTANŢA CRISTESCU

Jocul satului – tradiţie şi perspectivă

(p. 18-23)COSTION NICOLESCU

„Satul a fost survolat de o haită de lupi adevăraţi” Ultima carte a mileniului. Groază şi înţelepciune Nea Gore – un ţăran al timpurilor noastre

(p. 28-34)AUGUSTIN MOCANU

Colinde biblice şi apocrife – Texte poetice din aria Sălaj-Codru –

(p. 35-44)DAN VARIU

Parcursul unei colinde: o metaforă componistică

(p. 45-52)RĂZVAN IONESCU

Farmecul discret al satului

(p. 53-61)COSMINA TIMOCE-MOCANU

„Azi îşi bat joc şi râd de acei ce se ocupă cu folklorul...”. Rânduri interbelice despre neajunsurile unei profesii

(p. 63-69)PETRE DANCI

Identitatea satului românesc şi viitorul incert al acestuia. Programe pastoral misionare pentru revigorarea vieţii în mediul rural

(p. 70-79)
CE MULT V-AM IUBIT


RĂZVAN IONESCU

Esop îmi dădea bomboane

(p. 83-93)
RESTITUIRI


ERNEST BERNEA

Ce este timpul şi ce înseamnă a fi în timp

(p. 97-99)
RECENZII


ALEXANDRU IONIŢĂ

Recenzie la PENTICOSTAR PAISIAN cuprinzînd cîntări psaltice, traduse, alcătuite şi exighisite de sfinţii părinţi paisieni Iosif Monahul, Macarie Ieromonahul, Visarion Ieromonahul, Calinic Ieromonahul şi de alţi cuvioşi părinţi care au vieţuit în obştile paisiene, acum pentru întîia dată tipărite în limba română. Ediţie îngijită de monahul Filotheu Bălan de la Mănăstirea Sfinţilor Arhangheli Petru Vodă - Neamţ, Editura Sophia, Bucureşti 2018, 656 p.

(p. 103-106)NICOLETA PĂLIMARU

Recenzie la MARINA DUMITRESCU, Tu, adică eu, Editura Vinea, Bucureşti, 2019.

(p. 106-107)GABRIEL NOJE

Recenzie la PR. PROF. DR. DUMITRU BELU, Despre iubire, Basilica, Bucureşti, 2016, 302 p.

(p. 107-109)