Nr. 9/ anul XIII/ Septembrie 2019 Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


ANDREI ANDREICUŢ

Doi dintre cei cinci patriarhi adormiţi ai României comemoraţi anul acesta

(p. 5-7)ALEXANDRU MORARU

Câteva idei de seamă din cuvântările lui Nicodim Munteanu la urcarea în scaunul de episcop al Huşilor şi ed mitropolit al Moldovei şi Sucevei

(p. 8-17)IOAN CHIRILĂ

Nicodim Munteanu – Patriarhul traducător, vizionar şi oponent al „răsăritului roşu ce invada România”

(p. 18-21)VERONICA TURCUŞ
, ŞERBAN TURCUŞ
Biserica Ortodoxă Română la începutul regimului de inspiraţie stalinistă: apostolatul social şi cursurile de îndrumare misionară de la Cluj

(p. 22-38)DAN CIACHIR

Ascultându-l pe Patriarhul Iustin

(p. 39-41)MIRCEA BASARAB

Patriarhul Iustin Moisescu, biblist şi profesor de teologie

(p. 42-52)MIRCEA GELU BUTA

Moartea Patriarhului Nicodim şi instalarea Patriarhului Justinian Marina

(p. 53-58)COSMIN COSMUŢA

Gânduri însemnate din cuvântările Mitropolitului Nicodim Munteanu cu prilejul înălţării în scaunul de Patriarh al României

(p. 59-65)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Patriarhul Nicodim în evocările ierarhilor transilvăneni: „prietenul”, „cărturarul” şi „povestitorul sfătos”

(p. 66-76)PAUL-ERSILIAN ROŞCA

Patriarhul Nicodim Munteanu şi regele Carol al II-lea. Alegerea şi învestirea unui patriarh în anii regimului carlist

(p. 77-87)
RECENZII


DACIAN BUT-CĂPUŞAN

Recenzie la MIHAIL DIACONESCU, Icoane din trecut şi de azi. Portrete, evocări, mărturii, Ed. Magic Print, Oneşti, 2017, 760 p.

(p. 91-92)MAXIM MORARIU

Recenzie la PATRIARHUL IUSTIN, Ierarhia bisericească în Epoca Apostolică, ed. Liliana Comănescu, Editura Argeşului şi Muscelului, Editura Anastasia, Bucureşti, Piteşti, 2002.

(p. 93-94)COSMINA TĂMAŞ

Recenzie la TEODOR BACONSCHI, Averea bunei educaţii, Editura Univers, 2019, 240 p.

(p. 94-95)