Nr. 7/ anul XIII/ Iulie 2019 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


BARTOLOMEU PATRIARHUL ECUMENIC

Mesajul Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, către Armata Salvării (6 decembrie 2018)

(p. 5-8)
THEOLOGICA


DIMITRIOS SALACHAS

Criteriile privitoare la ecumenicitatea unui sinod în practica primelor secole

(p. 11-29)ADRIAN IONIŢĂ

Influenţe neopatristice în hristologia părintelui Iustin Popovici

(p. 30-36)DANIEL IOAN FRUMOS

Iacob Mureşianu şi Augustin Bena, animatori ai vieţii culturale năsăudene

(p. 37-42)
SINAXAR


ALEXANDRU NAN

Sfântul Grigorie de Tour, un episcop cărturar

(p. 45-48)
EVOCARI


BORIS BUZILĂ

„Tragedia unui suflet: Tudor Arghezi?”

(p. 51-56)DAN CIACHIR

Scene de epocă interbelică (VII)

(p. 57-60)
CE MULT V-AM IUBIT


RĂZVAN IONESCU

Luminânde dintr-o primăvară ninsă (III)

(p. 63-76)
ESEU


CONSTANTIN CUBLEŞAN

Principele poet – Petru Cercel

(p. 79-81)EMILIA NICOLETA SCHIOP

Comunitatea ortodoxă din Turcia

(p. 82-88)
INTERVIU


MIHAI POSADA

Lumina care ne leagă de Unul – Convorbire cu pictorul Silviu Oravitzan –

(p. 91-97)
RECENZII


CĂTĂLIN-GABRIEL ŞUŞU

Recenzie la DAN CIACHIR, O formă a iubirii de viaţă – Editura Timpul, Iaşi, 2017.

(p. 101-102)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Recenzie la PHILIPP THULL (Hg.), Papst und Ökumene-ein Widerspruch!? Ökumenische Perspektiven des Papstamtes, Evangelische Verlagsanstalt, Bonifatius Verlag Paderborn, Leipzig, 2015, 180 p.

(p. 102-104)