Nr. 4/ anul XIII/ Aprilie 2019 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


BARTOLOMEU PATRIARHUL ECUMENIC

Discurs inaugural al Sanctităţii Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, la Evenimentul de Sărbătorire a Zilei Mondiale a Copilului (Geneva, Centrul Ecumenic, 21 noiembrie 2018)

(p. 5-9)
THEOLOGICA


PHILIP LEMASTER

Persoane întrupate, bărbat şi femeie: Reflecţii despre trup şi identitate personală

(p. 13-15)IONIŢĂ APOSTOLACHE

Incursiuni apologetice în istoricul spiritualităţii româneşti. Argumentele unui dialog dintre credinţă, filosofie şi cultură

(p. 16-30)ADRIAN IONIŢĂ

Vladimir Lossky - elemente de hristologie neopatristică

(p. 31-38)FLORIN CLAUDIU DANIEL

Statutul Cărţilor Macabeilor în canonul Vechiului Testament

(p. 39-46)
EVOCARI


BORIS BUZILĂ

Gala Galaction: un caz de conştiinţă

(p. 49-52)DAN CIACHIR

Scene de epocă interbelică (IV)

(p. 53-57)MIRCEA GELU BUTA
, ADRIAN ONOFREIU
Discursul istoric al lui Alexandru Vaida-Voevod în Parlamentul Ungar

(p. 58-70)
CE MULT V-AM IUBIT


RĂZVAN IONESCU

Paradisul pierdut al inocenţei dintr-o pagină albă

(p. 73-82)
ATITUDINI


PETRE GURAN

Împietrirea canonică a inimilor: criza ucraineană a Ortodoxiei

(p. 85-90)
CRONICA


MAXIM MORARIU

Două perspective asupra lui Shusaku Endo

(p. 93-96)
RECENZII


MAXIM MORARIU

Recenzie la CASIAN RUŞEŢ (coord.), Statutul actual pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române – simpozion Internaţional, Caransebeş (6-8 Octombrie 2015), Cluj-Napoca / Caransebeş, Ed. Presa Universitară Clujeană / Editura Episcopiei

(p. 99-100)MIHAI-OCTAVIAN GROZA

Recenzie la POMPILIU CIOLACU, Icoana de vatră în sudul Carpaţilor Meridionali, ediţie reeditată şi adăugită, Târgu-Jiu, Editura Centrului Judeţean pentru Conservarea şi promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 2017, 125 p.

(p. 100-102)