Nr. 1/ anul XIII/ Ianuarie 2019 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


ANDREI ANDREICUŢ

„Domnul Păcii”

(p. 5-8)IUSTIN HODEA

„Naşterea lui Hristos, împăcarea şi unirea omului cu Dumnezeu, izvor de pace şi unitate pentru neamurile creştine”

(p. 9-13)PETRONIU FLOREA

„Icoana Naşterii Domnului Hristos”

(p. 14-19)ILARION ALFEYEV

„Viitorul creştinismului în Europa” (Lisabona, 18 Septembrie 2018)

(p. 20-25)
THEOLOGICA


ADRIAN IONIŢĂ

Parcursul gândirii şi spiritualităţii Părintelui Dumitru Stăniloae

(p. 29-33)MIHAIL MOTRICALĂ

Procesul negocierilor dintre Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei şi Biserica Ortodoxă Rusă - Patriarhia Moscovei între 2004-2006 şi importanţa acestuia în vederea restabilirii comuniunii canonice

(p. 34-43)
EVOCARI


DAN CIACHIR

Scene de epocă interbelică (I)

(p. 47-51)FELICIA DUMAS

În memoria părintelui arhimandrit Placide Deseille

(p. 52-56)MARIUS BOROMIZ

Vizita Generalului Berthelot la Sălişte din 2 ianuarie 1919

(p. 57-69)
CE MULT V-AM IUBIT


RĂZVAN IONESCU

Ce mult v-am iubit...

(p. 72-79)
ACTUALITATE


BORIS BUZILĂ

Toamnă fierbinte Pe fondul tensiunilor la vârf dintre Moscova şi Constantinopol

(p. 83-87)
ESEU


IOSIF ZOICA

La Teodor Botiş, culoarea îmbracă, ritualic, trupul rănit de vis al timpului

(p. 91-93)
RECENZII


DACIAN BUT-CĂPUŞAN

Recenzie la PR. COSMIN COSMUŢA - Părintele Alexandru Moraru, Profesor şi Istoric, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2018, 320 p.

(p. 97-99)MAXIM MORARIU

Recenzie la CRISTIAN SONEA, Teologia dialogului intercreştin. O introducere, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, 371 p.

(p. 99-100)VASILE POP

Recenzie la PAUL SILADI, Oraşul – Deşert: reflecţii citadine despre Părinţii pustiei, Editura Trinitas a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2018

(p. 101-103)