Nr. 12/ anul XII/ Decembrie 2018 Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


ANDREI ANDREICUŢ

„Ca toţi să fie una!” (Ioan 17, 21)

(p. 5-10)IOAN-AUREL POP

Biserica românilor şi unitatea politică a României

(p. 11-17)ALEXANDRU MORARU

Unirea cea mare şi urmările sale la patriarhul Miron Cristea

(p. 18-24)THEODOR DAMIAN

Pr. Neculai V. Hodoroabă, militant în lupta pentru marea reunificare a Transilvaniei cu România

(p. 25-29)FLORIN DOBREI

Contribuţia Bisericii hunedorene la înfăptuirea Marii Uniri

(p. 30-41)ANCA SÎRGHIE

Mihai Eminescu – un vizionar al Marii Uniri din 1918

(p. 42-48)IOAN ŞT. LAZĂR

„1 Decembrie 1918 – Ziua Zilelor”! (C. Zărnescu)

(p. 49-50)ŞERBAN TURCUŞ

Tentative politice de subordonare a religiei în anul 1918: Un proiect german de unire cu Roma a ortodoxiei româneşti

(p. 51-60)COSMIN COSMUŢA

Clerici ortodocşi din Ţara Lăpuşului prezenţi la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia

(p. 61-67)ANDREEA DĂNCILĂ INEOAN

Loialităţi în război. Români versus români în prima conflagraţie mondială

(p. 68-74)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Episcopi, protopopi şi preoţi ortodocşi deputaţi ai Adunării Naţionale de la Alba Iulia

(p. 75-90)
RECENZII


SORIN COSMA

Recenzie la LUCIAN ZENOVIU BOT, Dinamica unităţii ecleziale. Comuniunea şi comunităţile, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2017, 410 pagini.

(p. 93-95)PAUL SILADI

Recenzie la IOAN-FLORIN FLORESCU, Jurnal scoţian, Polirom, Iaşi, 2017, 240 p.

(p. 95-96)MAXIM MORARIU

Recenzie la RĂZVAN MIHAI NEAGU, Formarea elitei ortodoxe din Transilvania,Banat şi Crişana la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Studenţi români din Transilvania, Banat şiCrişana la Facultatea de Teologie a Universităţii din Cernăuţi (1875-1918), Editura Şcoala Ardeleană, Editura Mega, Cluj-Napoca,2018, 697 p.

(p. 96-97)