Nr. 11/ anul XII/ Noiembrie 2018 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


ALEXANDRU MORARU

Momente din istoria şcolilor de cântăreţi bisericeşti din eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului (1937-1948)

(p. 5-29)
PATRISTICA


ANCA ŞANDRU

Tratatul al patrulea al lui Ioan al VI-lea Cantacuzino împotriva lui Mahomed

(p. 33-50)
ANUL CENTENAR


DACIAN DUMITRU ŞANTA

Biserica şi clerul din Ţara Lăpuşului în lupta pentru unitate şi libertate naţională între anii 1850-1918

(p. 53-62)
EVOCARI


DAN CIACHIR

Amintiri radiofonice

(p. 65-67)
CRONICA


IOAN MARIŞ

Augustin Cozmuţa – Anul 70 al vieţii mele – Jurnal

(p. 71-75)MIRCEA POPA

O viaţă de om aşa cum a fost

(p. 76-82)
RECENZII


LIVIUS PETRU BERCEA

Recenzie la MITROPOLIT DR. VASILE LAZARESCU, Pastorale şi predici, Ed. Partoş, Timişoara, 2018, 202 p.

(p. 85-87)SORIN COSMA

Recenzie la ARHIMANDRIT CASIAN RUŞEŢ, Instanţele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al XX-lea – Studiu canonic, Presa Universitară Clujeană, 2018, 437 pagini.

(p. 87-89)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Recenzie la IOAN POPA, Revista Musa. Un martor al sentimentelor naţionale româneşti în perioada dualistă, Editura Techno Media, Sibiu, 2012, 145 p.

(p. 90-92)MAXIM MORARIU

Recenzie la PR. DR. FLORIN DOBREI, Revista teologică ,,Altarul (Mitropolia) Banatului” (1944-1947-1951-2011)– repere monografice, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane/Editura Învierea a Mitropoliei Banatului, Cluj-Napoca / Timişoara, 2013

(p. 93-94)