Nr. 6/ anul XII/ Iunie 2018 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


MIRCEA BASARAB

Unitatea românilor (neam, limbă, credinţă) în prefeţele cărţilor bisericeşti din secolele XVI şi XVII

(p. 5-18)GRIGORE DINU MOŞ

Sfinţenia şi sfinţii în tradiţia şi învăţătura Bisericii Ortodoxe. Provocări actuale şi posibile reformulări

(p. 19-35)
EVOCARI


DAN CIACHIR

Tablouri de epocă (VI)

(p. 39-41)
ESEU


IOAN ŞT. LAZĂR

Mircea cel Mare şi portretul său votiv de la mănăstirea Cozia

(p. 45-53)CONSTANTIN CUBLEŞAN

Petru Movilă – Povestitorul

(p. 54-58)
STUDII


CIPRIAN SONEA

Dogma sau antinomia transfigurată ca formulare a transcendentului

(p. 61-65)RODICA MĂDUŢA

Univers şi spirit transilvan la Ioan Alexandru (II)

(p. 66-89)
CRONICA


OVIDIU MOCEANU

Unitatea poetică a unei opere complexe

(p. 93-96)
RECENZII


POLICARP CHIŢULESCU

Recenzie la IOANA FEODOROV, Tipar pentru creştinii arabi - Antim Ivireanul, Atanasie Dabbās şi Silvestru al Antiohiei, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila, 2016, 400 p.

(p. 99-100)CLAUDIU-IOAN COMAN

Recenzie la PROF. UNIV. DR. MIHAIL DIACONESCU, Lainici. Capodoperă a artei româneşti şi europene, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2011, pp. 259.

(p. 101-108)