Nr. 3/ anul XII/ Martie 2018 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


ION ALEXANDRU MIZGAN

Robert de Clari – cavalerul picard implicat în desfăşurarea şi descrierea Cruciadei a Patra

(p. 5-8)SIMEON PINTEA

Taina Întrupării Cuvântului şi planul cel veşnic al lui Dumnezeu cu lumea

(p. 9-15)
EVOCARI


DAN CIACHIR

Tablouri de epocă (III)

(p. 19-22)MIRCEA GELU BUTA

O mărturie inestimabilă

(p. 23-26)
CRONICA


ALEXANDRU MORARU

„Jertfă şi Răscumpărare” în romanul istoric Sacrificiul de Mihail Diaconescu

(p. 29-33)BORIS BUZILĂ

Între căutarea «Iisus-ului istoric» şi noile teologumene political correct’s

(p. 34-38)
ESEU


CAMELIA SURUIANU

Recuperarea omului vechi în secolul al-XXI-lea. Câteva perspective de factură antropologică ce pot fi revalorificate astăzi

(p. 41-48)ADRIAN MUREŞAN

Gâlceava înţelepţilor cu lumea. În marginea convorbirilor dintre N. Steinhardt şi Sergiu Al-George

(p. 49-53)
STUDII


LAURA TURCAN

Tablouri votive de înalţi demnitari din Moldova (secolele XV-XVI)

(p. 57-71)MAXIM MORARIU

Corespondenţa lui Constantin Virgil Gheorghiu cu părinţii săi, reflectată în documentele Securităţii

(p. 72-76)
RECENZII


ALEXANDRU NAN

Recenzie la JULIÀN CARRÒN, Unde este Dumnezeu? Credinţa creştină în timpul marii incertitudini. Un dialog cu Andrea Tornielli (Dov’è Dio? La fede cristiana al tempo della grande incertezza. Una conversazione con Andrea Tornielli), Milano 2017, 211 p.

(p. 79-82)ELA COSMA

Recenzie la FRIEDRICH SCHWANTZVON SPRINGFELS, Descrirea Olteniei la 1723, ediţie, traducere din limba germană, studiu introductiv, note şi indice de Mircea-Gheorghe Abrudan, prefaţă de Acad. Ioan-Aurel Pop, Muzeul Brăilei„Carol I”

(p. 82-88)DACIAN BUT-CĂPUŞAN

Recenzie la Magistrul. Omagiu Părintelui Academician Mircea Păcurariu - 85 de ani de viaţă, ed. Andreiana/Astra MUSEUM, Sibiu, 2017, 934 p.

(p. 89-91)