Nr. 2/ anul XII/ Februarie 2018 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


VASILE V. MUNTEAN

Creştinismul nostru vechi; Sinodul I Ecumenic et alia (câteva remarci necesare)

(p. 5-12)SIMEON PINTEA

Trimiterea Fiului – Aspect fundamental al hristologiei Evangheliilor şi Bază a misiunii creştine

(p. 13-22)
EVOCARI


BORIS BUZILĂ

Din istoria (recentă) a vieţii bisericeşti din Basarabia

(p. 25-29)DAN CIACHIR

Tablouri de epocă (II)

(p. 30-34)
CRONICA


ELENA CHIRCEV

De la cântarea de strană, la creaţia religioasă contemporană Marginalii la prima audiţie a oratoriului Chemări spre mântuire. Pelerini la Sfânta Parascheva de Viorel Munteanu

(p. 37-41)COSMIN COSMUŢA

Cu gândul şi inima alături de mărturisitorii din temniţele comuniste

(p. 42-45)
ESEU


IOAN MARIŞ

Stihialul şi sofianicul. Dimensiuni stilistice ale Ortodoxiei

(p. 49-53)IOSIF ZOICA

Să ne gândim frumos la Eminescu

(p. 54-57)
STUDII


AUGUSTIN MOCANU

Colindatul, colindele şi urările de Crăciun din aria Codru - Valea Sălajului. Studiu de antropologie socioculturală (III)

(p. 61-69)CĂTĂLIN VARGA

Ioan Alexandru şi motivul Patriei în volumul „Imnele Transilvaniei”

(p. 70-80)FLORIAN DUMITRU SOPORAN

Trecutul şi soluţiile sale împotriva fricii: relaţiile româno-ruse în istorie şi în actualitate (IV): tentaţia revoluţiei şi interferenţe spirituale

(p. 81-87)
RECENZII


MAXIM MORARIU

Recenzie la DACIAN BUT-CĂPUŞAN, Eclesiologia protestantă din perspectivă ortodoxă în lumina cercetărilor mai noi, col. „Restauratio”, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2015

(p. 91-93)VASILE ROJNEAC

Recenzie la SOCRATE SCOLASTICUL, Istoria Bisericească, trad. de ÎPS Iosif Gheorghian, Mitropolit Primat al României; ed. diortosită şi îngrijită de Pr. Lect. Dr. Petru Pantiş; Sibiu, Editura Astra Museum - Ecclesiast, 2016, 298 p.

(p. 94-97)