Nr. 8/ anul XI/ august 2017 Link-uri
Cautare


RESTITUIRI


IOAN LUPAŞ

Influenţa Reformei asupra Bisericii româneşti din Ardeal în secolul XVI

(p. 5-14)
THEOLOGICA


DANIEL LEMENI

Simbolismul hainei monahale în tradiţia ascetică timpurie

(p. 17-22)MAXIM MORARIU

Părintele Victor Mureşan (1881-1959) din Bistriţa – un nedreptăţit al istoriei bisericeşti

(p. 23-28)
EVOCARI


BORIS BUZILĂ

Justinian de Elista

(p. 31-33)DAN CIACHIR

Din trecutul apropiat

(p. 34-37)MIRCEA GELU BUTA

Patriarhul Justinian, văzut de Gala Galaction

(p. 38-42)
ESEU


IOAN ŞT. LAZĂR

O carte unicat: Antim. Logos şi personalitate de Eugen Negrici

(p. 45-47)IOSIF ZOICA

Dialoguri şi meditaţii metafizice - cu Mihail Diaconescu despre literatură, muzică şi artele plastice -

(p. 48-50)DUMITRU HORIA IONESCU

Nostalgia şi secunda

(p. 51-54)
STUDII


NICOLAE CONSTANTINESCU

Arhiva din arhive. Memoria culturală a textului folcloric

(p. 57-65)AUGUSTIN MOCANU

Pomul mortului

(p. 66-70)CAMELIA SURUIANU

Maica Teodosia Zorica Laţcu 17 martie 2017 − 100 de ani de la naşterea sa

(p. 71-80)FLORIAN DUMITRU SOPORAN

Trecutul şi soluţiile sale împotriva fricii: relaţiile româno-ruse în istorie şi actualitate (II): între triumful asupra stepei şi pluralismul etatic

(p. 81-86)
RECENZII


MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Recenzie la MIRCEA GELU BUTA, ADRIAN ONOFREIU, Biserica Ortodoxă din Bistriţa. O cronologie documentară, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016, 547 p.

(p. 89-91)IONUŢ-CONSTANTIN PETCU

Recenzie la ANDREA PALMIERI, Il rito per le seconde nozze nella Chiesa greco-ortodossa, Prefazione di Basilio Petrà, Ecumenica Editrice, Bari, 2007, 174 p.

(p. 91-92)CĂLIN EMILIAN CIRA

Recenzie la IULIU-MARIUS, MORARIU, Restitutio Grigore Pletosu, Ed. Eikon, Renaşterea, 187 p.

(p. 93-94)EMIL M. MĂRGINEAN

Recenzie la DAVID W. FAGERBERG, On liturgical asceticism, The Catholic University of America Press, Washington, D.C., 2013, xix + 246 p.

(p. 94-95)