Nr. 7/ anul XI/ Iulie 2017 Link-uri
Cautare


EVOCARI


ANDREI ANDREICUŢ

Un vajnic bărbat din anturajul episcopului Nicolae Ivan

(p. 5-7)IOAN-AUREL POP

Ioan Lupaş şi Transilvania

(p. 8-10)ANA LUPAŞ

Amprenta exemplarităţii

(p. 11-18)
STUDII


NICOLAE EDROIU

Ioan Lupaş – ctitor şi codirector al Institutului de Istorie Naţională din Cluj (1920 – 1945)

(p. 21-28)ALEXANDRU MORARU

Credinţă, moralitate şi educaţie în lucrarea „Mângâiaţi poporul – cuvântări bisericeşti” de Ioan Lupaş

(p. 29-39)IOAN CHIRILĂ

Ioan Lupaş – lectio historia daco-romanae in Alma Mater Napocensis

(p. 40-43)DORU RADOSAV

Ioan Lupaş – un istoriograf creştin. Câteva referiri teoretice şi metodologice

(p. 44-54)ŞERBAN TURCUŞ

Ioan Lupaş la Congresul ecumenic de la Stockholm – 1925. Documente inedite

(p. 55-61)COSMIN COSMUŢA

Aspecte de credinţă şi viaţă în cuvântările funebre ale protopopului Ioan Lupaş din Săliştea Sibiului

(p. 62-71)WOLFGANG WÜNSCH

Ioan Lupaş - Protopop de Sălişte (1909-1919)

(p. 72-84)VASILE CRIŞAN

Ioan Lupaş (1880-1967), coordonate biografice. Copilăria şi tinereţea

(p. 85-96)ANA-MARIA STAN

Ioan Lupaş şi memoria vieţii universitare clujene. Însemnări despre profesorul Grigore Silaşi

(p. 97-103)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Ioan Lupaş în viziunea unor contemporani iluştri ai vremii sale

(p. 104-116)PAUL-ERSILIAN ROŞCA

Ioan Lupaş şi monarhia. Momente regale în viaţa unui săliştean

(p. 117-126)
RECENZII


MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Recenzie la WOLFGANG WÜNSCH, Der Auftrag der Kulturorthodoxie. Ein Beitrag zum Wirken des Protopresbyters Dr. Ioan Lupaş, [Seria Academia Band II/ Vol.I Veröffentlichungen der vangelischen Akademie Siebenbürgen

(p. 129-131)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Recenzie la VASILE CRIŞAN, Ioan Lupaş (1880-1967). Studiu monografic, Editura Armanis, Sibiu, 2013, 450 p.

(p. 132-134)