Nr. 4/ anul XI/ Aprilie 2017 Link-uri
Cautare


RESTITUIRI


NICOLAE COLAN

Biserica neamului şi unitatea limbii româneşti

(p. 5-16)
ACTUALITATE


ANDREI ANDREICUŢ

Semicentenarul mutării la Domnul a Mitropolitului Nicolae Colan

(p. 19-20)HORIA COLAN

Preţuire şi recunoştinţă, la naşterea în viaţa cea veşnică a mitropolitului Nicolae Colan (15 aprilie 1967)

(p. 21-29)ALEXANDRU MORARU

Învăţături dogmatice şi morale în pastoralele de Crăciun şi Paşti ale mitropolitului Nicolae Colan al Ardealului (1957-1967)

(p. 30-46)IOAN CHIRILĂ

Nicolae Colan – modelul rezistenţei prin credinţă

(p. 47-51)IUSTIN TIRA

Încercările Episcopului Nicolae Colan (1893-1967)

(p. 52-59)ŞTEFAN ILOAIE

Reorganizarea învăţământului teologic, în viziunea lui Nicolae Colan

(p. 60-64)IOAN LĂCĂTUŞU

Pagini din cronica familiei mitropolitului Nicolae Colan

(p. 65-77)COSMIN COSMUŢA

Vlădica Nicolae Colan al Ardealului (1957-1967) – două momente însemnate din perioada sibiană: instalarea ca mitropolit şi trecerea la cele veşnice

(p. 78-91)BOGDAN IVANOV

Episcopul Nicolae Colan şi Episcopul Iuliu Hossu, secvenţe dintr-o frăţească apropiere

(p. 92-96)ALEXANDRU SURDU

Caleidoscop tematic în scrierile lui Nicolae Colan

(p. 97-106)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Episcopul Nicolae Colan în viziunea unui contemporan erudit: Laudatio rostit de istoricul Silviu Dragomir la primirea ierarhului în Academia Română

(p. 107-119)CĂLIN EMILIAN CIRA

„Mi-e foarte dor de Rohia...’’ Mărturii ale Arhiepiscopului Justinian Chira despre Episcopul Nicolae Colan

(p. 120-124)
RECENZII


OVIDIU MOCEANU

Recenzie la: Romulus Cândea, Studii și articole, București, Editura Academiei Române, 2015, 351 p.

(p. 127-128)NICOLAE TURCAN

Recenzie la: George Remete, Ființă şi credință, vol. III: Credința, Ed. Paideia, Bucureşti, 2016, 623 p.

(p. 128-130)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Recenzie la: IOAN VASILE LEB, KONSTANTIN NIKOLAKOPOULOS, ILIE URSA (Hg.), Die Orthodoxe Kirche in der Selbstdarstellung. Ein Kompendium, în seria Lehr- und Studienbücher Orthodoxe Theologie, Band 4, Lit Verlag, Berlin 2016, 340 p.

(p. 130-132)MAXIM MORARIU

Recenzie la: MIRCEA GELU BUTA, ADRIAN ONOFREIU, Bistriţa Bârgăului. Lupta familiei Monda pentru Biserică, Şcoală şi Naţiune, seria „Valea Bârgăului – Documente. Istorie. Mărturii”, vol. 4, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015

(p. 133-135)