Nr. 1/ anul XI/ Ianuarie 2017 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


ANDREI ANDREICUŢ

„Nevinovăţia pruncilor”

(p. 5-8)PETRONIU FLOREA

„Colindele – tezaurul nepreţuit al Bisericii şi al poporului nostru”

(p. 9-12)
THEOLOGICA


ZAHARIA ZAHAROU

Lumina nezidită, în viaţa şi învăţătura Părintelui Sofronie

(p. 15-22)MIHAI IORDACHE

Viaţa şi activitatea teologului protestant Rudolf Bultmann (1884-1976)

(p. 23-30)
EVOCARI


BORIS BUZILĂ

„Sus, la Alba, în cetate...”

(p. 33-36)COSTION NICOLESCU

Paul Gherasim – un pictor anahoret

(p. 37-46)DAN CIACHIR

Reminiscenţe

(p. 47-53)MIRCEA GELU BUTA

Bicentenarul naşterii poetului Andrei Mureşanu (1816-2016)

(p. 54-60)
CRONICA


DUMITRU COBZARU

„Între Dumnezeu şi Neamul meu...!”

(p. 63-71)NICOLETA PĂLIMARU

Corespondenţa dintre Valeriu Anania şi George Alexe

(p. 72-77)CONSTANTIN PETREA

Addenda la Memorii

(p. 80-82)
ESEU


VALENTIN CIOVEIE

Teologia religiilor necreştine – abordarea răsăriteană. Hermeneutica Părintelui Andrei Scrima

(p. 83-95)
RECENZII


MAXIM MORARIU

Recenzie la: IEROSCHIMONAHUL DANIIL DE LA SCHITUL RARĂU (Sandu Tudor), Hrisovul clipelor – versuri, ediţie îngrijită de protos. dr. Benedict Vesa, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016.

(p. 99-100)ADRIAN-COSMIN IUŞAN

Recenzie la: PR. GAVRILĂ-TUDOR ZINVELIU, IEROM. MAXIM MORARIU, Noi aspecte ale martiriului sfinţilor năsăudeni, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2016.

(p. 101-102)