Nr. 12/ anul X/ Decembrie 2016 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


IEROTHEOS VLAHOS

Persoana ca adevăr în învăţătura Părintelui Sofronie

(p. 5-16)ALEXANDRU MORARU

Tipăriturile Centrului Eparhial Ortodox Român Cluj (Cluj-Napoca), 1919-1989

(p. 17-31)GERARDO CIOFFARI

O biografie reconstituită a unui sfânt iubit. Viaţa Sfântului Nicolae al Mirei Lichiei

(p. 32-43)PAISIE CINAR

Locul şi importanţa monahismului în comunitatea eclesială şi aportul adus la misiunea Bisericii în lume

(p. 44-48)DANIELA DOLHA

Cina de la Emaus. „Simplă cină” sau ritual sacramental – euharistic? Aportul lucanic în dezvoltarea teologiei pascale a episodului

(p. 49-57)
EVOCARI


BORIS BUZILĂ

Gavriil Bănulescu-Bodoni Românul ardelean ajuns mitropolit rus, dar şi promotor al intereselor naţionale în Basarabia

(p. 61-67)DAN CIACHIR

Rubrica din „Cuvântul”

(p. 68-70)AUGUSTIN MOCANU

Crăciunul în satul Boju din Câmpia Transilvaniei (evocare a unui trăitor-participant)

(p. 71-78)
CRONICA


CAMELIA STUNGARI

Oameni care înnobilează

(p. 81-89)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Youcat. Câteva reflecţii pe marginea proiectului catehetic al Bisericii Romano-Catolice dedicat tineretului

(p. 90-92)
STUDII


TEODORA ROŞCA

Grădini paradisiace: creştinism şi islam Km 0: Constantinopol/ Istanbul

(p. 95-104)
RECENZII


IOAN CHIRILĂ

Recenzie la STRUL MOISA, Biblia şi Metalurgia, ediţia a II-a, Ed. Hasefer, 2015

(p. 106-107)MAXIMILIAN MENUŢ

Recenzie la STELIAN TOFANĂ, Evanghelia lui Iisus – Misiunea cuvântului, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2015

(p. 107-110)