Nr. 7/ anul X/ Iulie 2016 Link-uri
Cautare


DOCUMENT


Enciclica Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe Creta 2016

(p. 5-14)
THEOLOGICA


NICOLAOS KOIOU

Dogmă şi moralitate în operele Părintelui Sofronie


(p. 17-23)MIHAI IORDACHE

Viaţa şi activitatea teologului protestant Emil Brunner (1889-1966)


(p. 24-32)VASILE ROJNEAC

Episcopul Niceta de Remesiana şi problemele legate de paternitatea imnului „Te Deum laudamus”


(p. 33-40)HADRIAN-V CONŢIU

Logoterapia lui Viktor Frankl şi dinamica existenţială


(p. 68-81)
EVOCARI


BORIS BUZILĂ

Patriarhul Tihon: un altfel de martiriu


(p. 43-47)DAN CIACHIR

Aforismul lui Nicolae Stroescu-Stânişoară


(p. 48-50)
STUDII


AURELIA BĂLAN-MIHAILOVICI

Sf. Antim Ivireanul şi Sf. Constantin Brâncoveanu


(p. 53-57)CAMELIA SURUIANU

Sandu Tudor
2016 - 120 de ani de la naşterea sa


(p. 58-64)ALEXANDRU SURDU

Simplitatea şi corectitudinea limbii la Nicolae Colan


(p. 65-67)
INTERVIU


CĂLIN EMILIAN CIRA

„Au fost la Sibiu profesori de elită... profesori buni pe care nu-i uit şi îi păstrez în inima mea ca pe nişte icoane”


(p. 85-89)
RECENZII


OVIDIU MOCEANU

Recenzie la TEODOR V. PĂCĂŢIAN, Mitropolitul Ioan Meţianu (1828-1916), Ediţie îngrijită şi adăugită de Pr. prof. dr. Vasile Oltean şi muzeograf Nicolae Blaj, Prefaţă de ÎPS Laurenţiu Streza, Editura Andreiana, Sibiu, 2015.

(p. 93-94)MAXIM MORARIU

Recenzie la LOUIS SEBASTIEN, LE NAIN DE TILLEMONT, The Life of Augustin of Hippo. Part three – The Pelagian crissis (411-430), col. “Memoire Ecclesiastique”, vol. XIII, translation, introduction and adnotation by Frederick Van Fleteren, Peter Lang, New York, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford, Warsaw, 2015.

(p. 94-95)ANDREI SABIN FAUR

Recenzie la SYLVAIN GOUGUENHEIM, Aristotel la Muntele Saint Michel. Rădăcinile greceşti ale Europei creştine, traducere de Eduard Florin Tudor, Bucureşti, Editura Nemira, 2011, 291 pagini

(p. 96-98)