Nr. 11/ anul IX/ Noiembrie 2015 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


NICOLAS SAHAROV

Eshatologia personală
Rugăciunea pentru lume şi perspectiva eshatologică în teologia stareţului Sofronie


(p. )GEORGIAN PĂUNOIU

Viaţa Sfântului Isaac Sirul şi izvoarele gândirii sale


(p. )LILIANA-ELENA BOAMFĂ

Sfânta Scriptură – „Cuvântul vieţii veşnice”: orizonturi hrisostomice


(p. )
STUDII


PAUL-ERSILIAN ROŞCA

Şcoala de sociologie a lui Dimitrie Gusti în serviciul Regelui.
O încercare de inginerie socială în România interbelică


(p. )
EVOCARI


BENEDICT VESA

Părintele Mitropolit Andrei şi admiraţiile sale


(p. )BORIS BUZILĂ

Echinocţiul exodului


(p. )DAN CIACHIR

Derusificarea şi dezgheţul


(p. )MIRCEA GELU BUTA

60 de ani de la primele canonizări de sfinţi români


(p. )
CRONICA


IOAN ŞT. LAZĂR

Istoria literaturii dacoromane de Mihail Diaconescu, într-o ediţie nouă


(p. )ELENA DULGHERU

Tinos – centru de spiritualitate ortodoxă şi de dialog cultural internaţional
Reportaj de la Congresul Internaţional al Scriitorilor din Tinos


(p. )
RECENZII


LIVIU VIDICAN-MANCI

Pr. Prof. Univ. Dr. Vasile Gordon, Omiletica, Editura Basilica, Bucureşti, 2015, 615 p.


(p. )MAXIM MORARIU

Marcel Metzger, L’Eglise dans L’Empire Romain. Le culte, vol. 1: ,,Les institutions”, col. ,,Studia Anselmiana”, vol. 163, series ,,Analecta Liturgica”, vol. 33, Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma, 2015, 703 p.


(p. )MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Sebastian Rimestad, The Challenges of Modernity to the Orthodox Church in Estonia and Latvia (1917-1940), [Erfurter Studien zur Kulturgeschichte des Orthodoxen Christentums, Band 6], Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-Bruxelles-New York-Oxford-Wien, 2012, 333 p.


(p. )PAUL SILADI

Éliane Poirot, Saint Antoine le Grand dans l‘Orient chrétien : dossier littéraire, hagiographique, liturgique, iconographique en langue française, éd. P. Lang, 2014 (857 p.)


(p. )