Nr. 1/ anul I/ aprilie 2007 Link-uri
Cautare


ARGUMENT


BARTOLOMEU ANANIA

Prolegomene la un dialog interior


(p. )
ESEU


IOAN I. ICĂ JR.

Teologia taborică a Cuviosului Grigorie Sinaitul şi probabila ei iradiere în spaţiul românesc


(p. )BOGDAN TĂTARU-CAZABAN

Ortodoxia sau asceza cotidiană în faţa modernităţii


(p. )MIRCEA PLATON

Tradiţie şi mijlocire


(p. )NIKOLAI OZOLIN

Tradiţie şi creativitate artistică


(p. )SOFRONIU DRINCEC

A învăţa la şcoala răbdării


(p. )PETRE GURAN

Arhitectură sacră şi conştiinţă eclezială oglindite în proiectul noii catedrale patriarhale


(p. )DAN CIACHIR

Tânărul Eliade şi tinereţea noastră


(p. )AUREL SASU

Isteria codului


(p. )FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

Concepţii despre iubirea agape şi eros în gândirea secolului XX cu referire specială la opera lui Anders Nygren


(p. )
CRONICA


ION ALEXANDRU MIZGAN

Alegerea şi întronizarea Preasfinţitului Sofronie Drincec în scaunul de Episcop titular al Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Bihorului şi Sălajului


(p. )BOGDAN IVANOV

Un an de mitropolie clujeană


(p. )CIPRIAN VIDICAN

Din actualitatea panortodoxă


(p. )
RECENZII


CIPRIAN VIDICAN

Încercarea labirintului - Mircea Eliade, Convorbiri cu Claude-Henri Rocquet, Editura Humanitas, Bucureşti 2007, 196 pag.


(p. )ELENA CHIRCEV

Constantin Secară, Muzica bizantină. Doxologie şi înălţare spirituală, Editura Muzicală, Bucureşti 2006, 311 pag.


(p. )PAUL SILADI

Gena Geamănu, Spovedanie neterminată, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova 2006, 288 pag.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....