TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare

ARHIMANDRITUL SOFRONIE, Nevoinţa Cunoaşterii lui Dumnezeu: Scrisori de la Athos (către D. Balfour), traducere din limba rusă de Ierom. Rafail (Noica), Tipărită cu binecuvântarea Înalt Preasfi nţitului Andrei, Arhiepiscop al Alba-Iuliei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2006, 405 p. 

FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ