TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare

Despărţirea ierarhică a parohiilor din Banat între cele două mitropolii ortodoxe din Ungaria (Carloviţ şi Sibiu)


Studiul de faţă analizează împărţirea pe caracter etnic a parohiilor din Banat, în urma divizării Mitropoliei Ortodoxe din Ungaria, în secolul XIX. Problema a implicat rezolvarea unor dispute materiale sau patrimoniale, şi reglementarea unor cauze bisericeşti între cele două mitropolii, ca urmare a ieşirii comunităţilor parohiale româneşti de sub jurisdicţia ierarhiei sârbeşti. Mitropolia Orotodoxă de la Sibiu, s-a preocupat, până la al doilea război mondial, în permanenţă de grija românilor din întreg Banatul.

 


 

PAUL BRUSANOWSKI