TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare

Serghie Bulgakov şi sarcina teologiei


Reflecţia asupra modului în care a înţeles Serghie Bulgakov funcţiile teologiei a fost prilejuită de apariţia în traducere engleză (realizată de Boris Jakim) a trilogiei sale dogmatice, operă comparată cu alte preocupări similare ale unor reprezentanţi contemporani eminenţi ai altor confesiuni, cum ar fi Karl Barth sua Hans Urs von Balthasar. Este pusă problema prolegomenelor sau a primilor paşi spre teologie şi a posibilităţii unei sistematizări a conţinutului învăţăturii de credinţă. Este subliniat specificul trilogiei care începe cu tratarea doctrinei despre Fiul şi apoi despre Duhul sfânt, iar nu cu cea despre Dumnezeu Unul sau despre Sfânta Treime. O constantă inedită a lucrării este şi rolul creaţiei din perspectivă teologică, precum şi evidenţierea înrădăcinării doctrinei în rugăciune şi în euharistie, legătura strânsă între teologie şi viaţă, între eshatologie şi istoprie, între credinţă şi cunoaştere.


 

ANDREW LOUTH