TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
MIHAI ALIN GHERMAN

Gherman, Mihai Alin, profesor universitar dr., Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba Iulia, Catedra de Limba si Literatura română; titlul tezei de doctorat: Lexicografia română la începutul secolului al XVIII-lea. Dicţionarul lui Teodor Corbea; autor a 15 volume şi a zeci de studii; dintre volumele publicate amintim: Aspecte umaniste în cultura româneasca veche, Bucuresti, Editura Enciclopedica, 2004;  Literatura română din Transilvania între preiluminism şi preromantism, Casa Carţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2004.