TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
IOAN MOLDOVEANU

 

Moldoveanu, Ioan, preot, conferenţiar dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian" din Bucureşti, catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române; din 1999 doctor în teologie la Thessalonic cu teza „Relaţii între Ţãrile române şi Muntele Athos (1650-1863)"; cărţi publicate: Contribuţii la istoria relaţiilor Muntelui Athos cu Ţãrile române (1650-1863). În întâmpinarea a 1040 de ani de la fondarea Muntelui Athos (963-2003), 2002, 512 pag.; Contribuţia Sf. Părinţi la conturarea dogmei creştine până în sec. V. O vedere specială asupra dogmei hristologice şi trinitare, 2003, 218 pag.; Epoca iustiniană şi creştinismul la Dunărea de Jos (sec. VI), 2006, 190 pag.; editor alături de E. Băbuţ şi A. Marinescu al volumului Romanian Principalities and the Holy Places Along the Centuries, Ed. Sophia, Bucureşti, 2007; coautor la volumul Domnitorii şi ierarhii Ţării Româneşti. Ctitoriile şi mormintele lor, Edit. „Cuvânul Vieţii" a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, 2009.