TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
IOAN CHINDRIŞ

Chindriş, Ioan, istoric al fenomenului cultural-religios, cercetător la Institutul de Istorie „G. Bariţ" din Cluj-Napoca al Academiei Române, conducător de doctorat; director al Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. I. Volume: Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian, I-II, Editura Dacia, Cluj, 1972 (coautor Iosif Pervain); Alexandru Papiu Ilarian şi Academia Română, Cluj, 1973; Chipuri din hronicul neamului, Editura Albatros, Bucureşti, 1977; Ideologia revoluţionară a lui Alexandru Papiu Ilarian, Editura Politică, Bucureşti, 1983 (ed. a 2-a, Editura România Press, Bucureşti, 2002); Figuri de cărturari, Editura Albatros, Bucureşti, 1987; Naţionalismul modern, Cluj-Napoca, 1996; Memoriale 100, Cluj-Napoca, 1998; 1848. Blajul şi amintirea Revoluţiei, volum coordonat şi ilustrat de ~, Blaj, 1998; Simion Bărnuţiu. Suveranitate naţională şi integrare europeană. O hermeneutică de texte, Cluj-Napoca, 1999; Cultură şi societate în contextul Şcolii Ardelene, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 2001; Transilvanica, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 2003; Petru Pavel Aron, Editura ASTRA, Blaj, 2007 (coautor Niculina Iacob). II. Ediţii critice: George Bariţ şi contemporanii săi, ed. îngrijită, prefeţe şi note (alături de alţii) de ~, I-IX, Editura Minerva, Bucureşti, 1973 - 1993; George Bariţ magyar levelezése, ediţie documentară, text îngrijit şi note de ~, Editura Kriterion, Bucureşti, 1974 (coautor Ferenc Kovács); Nicolae Pauleti, Scrieri, ediţie îngrijită, introducere şi note de ~, Editura Minerva, Bucureşti, 1980; Kelt Baláysfalváan... A román-magyar levelezés múltjából 1746 - 1916, ediţie documentară, text îngrijit şi note de ~, Editura Kriterion, Bucureşti, 1985 (coautori Ştefan Pascu şi Ferenc Kovács); Samuil Micu, Istoria românilor, edţie princeps îngrijită după manuscris inedit, prefaţă şi note de ~, I-II, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 1995; Petru Maior, Istoria Bisericii românilor, introducere şi text îngrijit de ~ I, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 1995; Procese politice antiromâneşti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, culegere de documente istorice, studiu introductiv şi text îngrijit de ~, Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 1995 (coautor Gelu Neamţu); Andreas Freyberger, Historica relatio unionis Walachicae cum Romana Ecclesia. Relatare istorică despre unirea Bisericii româneşti cu Biserica Romei, versiune românească şi studiu introductiv de ~, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996; Petru Maior, Scripta minora. (Ars literaria. Animadversiones. Epistolarium. Ultimae), ediţie îngrijită, prefaţă, traduceri din latină şi note de ~ , Editura Viitorul Românesc, Bucureşti, 1997; Petru Maior, Protopapadichia, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de ~, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1997; Icon lacrymans Balasfalvensis. Icoana plângătoare de la Blaj, ediţie după documente inedite, introducere şi traducere din latină de ~, Cluj-Napoca, 1997 (colaboratori János András, Ambrus Miskolczy şi Luminiţa Dobriban); Inochentie Micu-Klein, Arhieraticon, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de ~ , Editura România Press, Bucureşti, 2000; Biblia de la Blaj. Ediţie jubiliară, editor coordonator, studiu introductiv şi transcriere din chirilică (alături de alţii) de ~ , Editura Vaticana, Roma, 2000; Simion Bărnuţiu, Istoria filosofiei, ediţie princeps după manuscris inedit, coordonarea ediţiei, text îngrijit şi notă asupra ediţiei de ~, I-II, Editura România Press, Bucureşti, 2000-2002 (coautori minori: Mihai-Teodor Racoviţan, Gavril Matei şi Ionuţ Isac); Simion Bărnuţiu, Filosofia după W. T. Krug, ediţie princeps după manuscris inedit, text îngrijit, cronologie si notă asupra ediţiei de ~, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004; Biblia Vulgata. Blaj 1760 - 1761, editor coordonator, studiu cultural, indice şi transcriere din chirilică (alături de alţii) de ~, I-V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005; Timotei Cipariu, Epistolar, text îngrijit, studiu introductiv şi note de ~, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005 (prefaţă de Eugen Simion).