TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
NICULINA IACOB

Iacob, Niculina, conf. dr. la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării a Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava; cercetător la Institutul de Istorie „G. Bariţ” din Cluj-Napoca al Academiei Române. Volume: Limbajul biblic românesc (1640-1800), vol. I-II, Editura Universităţii Suceava, 2001 (Vol. I: Aspecte ale evoluţiei limbii române literare până la 1840, 240 p.; vol. al II-lea: Biblia de la Blaj – text de referinţă în tradiţia biblică românească, 342 p.), cu Indice de cuvinte, sintagme, forme pentru fiecare volum; Morfologia limbii române. Partea I, Editura Universităţii Suceava, 2002, 234 p., Partea a II-a, Editura Universităţii Suceava, 2006, 190 p.; Biblia de la Blaj – Moment de referinţă în cultura românească, în Conferinţele Academiei Române. Ciclul „Limba română şi relaţiile ei cu istoria şi cultura românilor”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004, 40 p.; Principii de scriere românească, Editura Pim, Iaşi, 2006 (coautor Gh. C. Moldoveanu); Petru Pavel Aron, Editura ASTRA, Blaj, 2007, 478 p., cu Indice de cuvinte, sintagme, forme (coautor Ioan Chindriş). Ediţii critice: Biblia Vulgata. Blaj 1760 – 1761, coordonare filologică, studiu lingvistic, indice de cuvinte (coautor Ioan Chindriş), I-V, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2005.