TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
TOMA GRIGORIE

Grigorie, Toma, născut la 5 mai 1940; studii universitare filologice la Timişoara şi Bucureşti, specializarea Limba şi literatura română (1966); profesor în învăţământul preuniversitar (1963-1973) iar între 1974-2005, la Fcultatea de Litere din Craiova; Doctor în ştiinţe filologice la Universitatea din Bucureşti (1983); între anii 1996-1997 a predat la Institutul de Limbi Romanice, Universitatea „Adam Mickiewicz" din Poznań, Polonia; între anii 1997-2001 a fost secretar ştiinţific al Cursurilor de vară „C. Brîncuşi", Universitatea din Craiova; este membru al Uniunii Scriitorilor din Romînia, din anul 1994; dintre volumele publicate amintim: Visele cuvintelor (versuri), Craiova, Editura Scrisul Românesc,1981; Trăiri (versuri), Bucureşti, Editura Eminescu, l987; Seva lucrurilor (versuri), Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1990; Dezlănţuind tăcerea (versuri), Craiova, Fundaţia Ramuri, 1994; Verbe româneşti, Craiova, Editura Universitaria, 1994, ediţia a II-a, Tipografia Universităţii din Craiova, 2002; Incursiuni în literatura română, Craiova, Editura Sitech, 1995; Limba română în profil juridic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996; „Înstrăinarea"  limbii române, Craiova, Editura Avrămeanca, 1997; Calea de întoarcere (versuri), Bucureşti, Editura Eminescu, 1998;  Eseuri subsidiare la „Adio Europa" de Ion D. Sîrbu, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1999 (Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Craiova); Catedrala de sub stern (versuri), Craiova, Editura Ramuri, 2002; Metaforele teatrului sorescian (studiu critic), Craiova, Editura Ramuri, 2005; Vârsta copacilor (versuri), Craiova, Editura Ramuri, 2007.