TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
CONSTANTIN COMAN

 

Coman, Constantin, preot, profesor universitar dr. la Facultatea de Teologie „Patriarhul Justinian" din Bucureşti; doctor în teologie al Facultăţii de Teologie a Universităţii din Atena cu teza: Η Εκκλησ?α των Ποιμαντικ?ν Επιστολ?ν (Biserica în epoca Epistolelor Pastorale); între 1 noiembrie 1990 - 28 februarie 2000 a fost redactor responsabil (redactor şef) al publicaţiei Vestitorul Ortodoxiei; de la 1 ianuarie 2005 este redactor şef al revistei Studii Teologice, Revista Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română; consilier de specialitate (carte teologică) la Editura Bizantină, Bucureşti; volume publicate: Η Εκκλησι? των Ποιμαντικ?ν Επιστολ?ν, Αθ?να, 1983; Biserica şi sectele - Adevăr şi rătăcire, Bucureşti, 1992; Ortodoxia subpresiunea istoriei, Editura Bizantină, Bucureşti, 1995; Casa Creştinului, în Colecţia Ghidul Practic al Creştinului Ortodox, Editura Bizantină, Bucureşti, 1997; Biblia în Biserică. Studii de ermineutică biblică şi eseuri pe teme biblice, Editura Bizantină, Bucureşti, 1997; Bibliografia biblică ortodoxă românească din sec. al XX. lea, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002; Erminia Duhului. Texte fundamentale pentru o ermineutică biblică ortodoxă, Editura Bizantină, Bucureşti, 2002; Din Învăţătura Sfinţilor Părinţi. Antologie de texte biblice şi patristice pe teme de dogmatică şi spiritualitate ortodoxă, Editura Bizantină, 2003, (în colaborare cu Ion Vlăducă).