TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
ANDREW LOUTH

Louth, Andrew, din 1996 profesor de patristică şi teologie bizantină la facultatea de teologie a Universiţii din Durham, anglican convertit la Ortodoxie în 1989 şi din 2003 preot ortodox al Diocezei Ortodoxe Ruse de Sourozh (Anglia). Născut în Lincolnshire, a făcut studii de teologie anglicană la Universităţile din Cambridge şi Edinburgh. După o scurtă perioadă petrecută ca preot anglican auxiliar într-o parohie, funcţionează timp de 15 ani (1970-1985) ca professor de patristică şi capelan al Colegiului Worcester din Oxford. Între 1985-1996 a predat iniţial teologie istorică şi filosofică, ulterior istorie bizantină şi modernă timpurie la Colegiul Goldsmith al Universităţii din Londra, devenind în cele din urmă şeful departamentului de studii de istorie şi culturale şi profesor de istorie culturală. Cărţi publicate: Discerning the Mystery. An Essay on the Nature of Theology, Clarendon Press, Oxford, 1983, XIV+150 p. (Desluşirea Tainei. Despre natura teologiei, traducere şi postfaţă de Mihai Neamţu, prefaţă de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 1999, 287 p.); The Origins of the Christian Mystical Tradition, from Plato to Denys, Oxford University Press, 1987, 215 p. (Originile Tradiţiei Mistice Creştine, de la Platon la Dionisie, trad. Elisabeta Voichiţa Sita, cuvânt înainte de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2002, 268 p.); Denys the Areopagite, (=Outstanding Christian Thinkers), Cassel Publishers Limited, London, 1989, 134 p. (Dionisie Areopagitul. O introducere, trad. Sebastian Moldovan, studii introductive de diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 1997, 223 p.); The Wilderness of God, Darton, Longman and Todd, Londra, 1991, 166 p.; Maximus the Confessor, Routledge, London, 1996, 230 p.; The Wisdom of the Byzantine Church: Evagrius of Pontus and Maximus the Confessor, University of Missouri, 1998; St John Damascene tradition and originality in Byzantine theology (=Oxford Early Christian Studies), Oxford University Press, Oxford, 2002, 344 p.; Greek east and Latin west the church AD 681-1071, (=The Church in History 3), St Vladimir’s Seminary Press, New York, 2007, 384 p.; Orthodox and Wesleyan Ecclesiology, St Vladimir’s Seminary Press, New York, 2007, 299 p..