TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
ION GHINOIU

Ghinoiu, Ion, profesor universitar dr., etnolog, secretar ştiinţific la Institutul de Etnografie şi folclor „Constatin Brăiloiu" din Bucureşti. A terminat Facultatea de Geografie-Geologie din cadrul Universităţii Bucureşti. Pasionat de etnografie, se angajează la Institutul de Etnografie şi Folclor devenind apoi secretar ştiinţific al acestui institut. După o muncă intensă de cercetare, elaborează studii de specialitate, publică articole cu caracter ştiinţific şi elaborează mai multe lucrări cum ar fi: Popasuri etnografice româneşti, Demografie şi etnografie (în colaborare cu acad. Vl. Trebici), Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Lumea de azi, lumea de dincolo, Zile şi mituri. Calendarul ţăranului român, Panteonul românesc, Zile şi mituri, Vârstele timpului, Comoara satelor, Cărările sufletului, Mică enciclopedie de tradiţii româneşti - Sărbători. Obiceiuri. Credinţe. Mitologie, Sărbători şi obiceiuri româneşti etc. Ion Ghinoiu este responsabil coordonator în elaborarea şi editarea Atlasului Etnografic Român, lucrare monumentală, unică în lume, compusă din 5 volume, şi a adus în formă aproape finală ceea ce a devenit prin cercetare şi consemnare  "Cartea românească a morţilor".