TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
SABINA ISPAS

Ispas, Sabina, academician, folclorist, director al Institutului de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu" al Academiei Române. A fost profesor asociat la mai multe facultăţi, este membră a unor cunoscute societăţi internaţionale şi naţionale de specialitate, a participat la numeroase reuniuni ştiinţifice şi desfăşoară a susţinută activitate de cercetare în domeniul culturii populare româneşti. Domenii de interes: rolul şi locul culturilor orale în cadrul culturilor locale, naţionale şi regionale; categorii, genuri şi specii ale textului popular: eposul eroic, balada, legenda, basmul fantastic, poezia lirică, colindul; studiul mecanismelor creaţiei populare şi redefinirea conceptelor: motifem, sintagmă nucleu-narativ; principii de tipologie pentru sistematizarea textului poetic liric după metoda istorico-geografică; contextualizarea cercetării folclorului; relaţiile dintre cultura populară (orală) şi cultura românească savantă în perioada medievală; religie şi cultură; metode şi tehnici de alcătuire a documentului folcloric; culegeri; arhive neconvenţionale multi-media, relaţiile acestora cu arhivele de documente clasice, naţionale şi regionale; sisteme de conservare şi valorificare; cultura orală şi tendinţele actuale de globalizare; rolul folclorului în definirea identităţilor; studiul comparat al unor categorii ale folclorului în sud-estul european; dinamica fenomenului folcloric contemporan; folclor şi ecologie.

Între lucrările publicate amintim: Lirica de dragoste. Index motivic şi tipologic. I-IV, 1985-1989; Lirica populară de dragoste. Ediţie îngrijită, bibliografie şi index de Sabina Ispas şi Doina Truţă. Cuvânt înainte de Sabina Ispas,1985; Flori dalbe de măr. Din poezia obiceiurilor de iarnă, 1987; Cântecul epic-eroic românesc în context sud-est european. „Cântecele peţirii", 1995; Sub aripa cerului, 1998; Omul Românesc. Ediţie alcătuită şi îngrijită de Sabina Ispas şi Emanuel Pârvu, 2000; Povestea cântată. Studii de etnografie şi folclor, 2001; Cultură orală şi informaţie transculturală, 2003; Siminoc şi Busuioc. Basme româneşti, 2005; Preminte Solomon. Legenda populară românească între canonic şi apocrif, 2006; Colinda tradiţională românească. Sens şi simbol, 2007.