TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
IOAN BIZĂU

Bizău, Ioan, preot, lector universitar dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai", catedra de Teologie liturgică. Iniţiator al cursurilor de "Iconologie şi arhitectură liturgică" şi "Teologia şi arta icoanei". După revoluţia anticomunistă din decembrie 1989 s-a implicat activ in viaţa societăţii româneşti prin intervenţii publice, emisiuni radio-TV, conferinţe şi texte publicate, fiind consultat adeseori în felurite probleme de interes comunitar, de la cele culturale, la cele de natură socială şi politică. Pe lângă activitatea pastorală şi didactică, a participat, cu intervenţii, luări de poziţie şi comunicări, la numeroase manifestări ştiinţifice şi culturale de prestigiu din ţară şi din străinătate. Este bine cunoscut în mediile artistice din ţară, frecventând atelierele unora dintre cei mai importanţi artişti români din ultima jumătate de veac şi legând cu aceştia prietenii frumoase. Aurel Ciupe, Corneliu Baba, Ion Musceleanu, Teodor Harşia, Ioan Sima, Gheorghe Berindei, Vasile Varga şi Horia Bernea ş.a. i-ai fost adevăraţi dascăli de iniţiere în orizontul de lumină şi bucurie al frumosului. A fost co-organizator al mai multor expoziţii importante deschise la Muzeul Naţional de Artă din Cluj-Napoca. În 1999 a susţinut la Bucureşti teza de doctorat cu titlul Mistica dumnezeiescului Altar în teologia sacramentală şi liturgică a Sfântului Nicolae Cabasila. Este autorul volumelor: Viaţa în Hristos şi maladia secularizării, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2002; Liturghie şi Teologie, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 2009; autor, de asemenea, al mai multor studii şi articole publicate în diferite volume colective sau reviste.