TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
KARL CHRISTIAN FELMY

Felmy, Karl Christian, născut în 1938 în Liegnitz/Schlesien, ca evanghelic-luteran a studiat teologia între 1958 şi 1964 la Münster (Westfalia) şi Heidelberg. Din 1964 şi până în 1969 a ocupat echivalentul unui post de preparator la Ostkirchen-Institut din Münster. În 1970 devine doctor în teologie cu o teză despre Conţinutul şi specificul predicii în Biserica Ortodoxă Rusă în a doua jumătate a secolului XIX (Predigt im orthodoxen Russland: Untersuchungen zu Inhalt und Eigenart der russischen Predigt in der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts, =Kirche im Osten, Bd. 11 Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen,1972, 320 p.). După ce devine pastor luteran este între 1971 şi 1975 referent pentru Ortodoxie al EKD (Bisericii Evanghelice din Germania), iar în cele din urmă Asistent al catedrei de Istorie şi Teologie a Răsăritului creştin de la Erlangen. În 1981 îşi susţine examenul de abilitare la Erlangen cu o monografie monumentală având ca temă: Explicarea dumnezeieştii Liturghii în teologia ortodoxă rusă, de la origini şi până în prezent (Die Deutung der Göttlichen Liturgie in der russischen Theologie. Wege und Wandlungen russischer Liturgie-Auslegung, =Arbeiten zur Kirchengeschichte 54, Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1984, 518 p.). După o scurtă perioadă de activitate pastorală ca paroh în Fürth, devine între 1982 şi 1985 profesor la Heidelberg. Din 1985 ocupă catedra de Istorie şi Teologie a Răsăritului creştin la Universitatea Erlangen-Nürnberg berufen. Între 1995 şi 1997 a fost decanul acestei facultăţi. A fost membru al Comisiei de Dialog între Biserica Evanghelică din Germania şi Biserica Ortodoxă Rusă şi al Comisiei Federaţiei Luterane Mondiale de dialog cu Ortodoxia. Dintre numeroasele articole, studii şi ediţii îngrijite de K. C. Felmy menţionăm cartea sa Teologia ortodoxă actuală. O introducere (Die orthodoxe Theologie der Gegenwart. Eine Einführung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1990, 285 p.; tradusă în română de pr. prof. dr. Ioan Ică, cu titlul Dogmatica experienţei eclesiale. Înnoirea teologiei contemporane, Deisis, Sibiu, 1999). De câţiva ani s-a convertit la ortodoxie.