TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
ALEXANDRU GAFTON

Născut în anul 1966; absolvent al Facultăţii de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi; Profesor universitar la această universitate; doctor în filologie cu o teză de istorie a limbii române; autor de ediţii de texte: Biblia de la 1688n colaborare), Codicele Bratul, Palia de la Orăştien colaborare); de monografii şi de studii lingvistice: Hipercorectitudinea, Iaşi, 2000; Elemente de istorie a limbii române, Iaşi, 2001; Evoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI lea; Iaşi, 2001; Introducere în paleografia româno-chirilică, Iaşi, 2001; de studii bibliologice: După Luther. Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice, Iaşi, 2005; preocupări în domeniile istoriei limbii (fonetică istorică, etimologie, semasiologie), în domeniul bibliologiei şi al antropologiei culturale.