TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
AURELIA BĂLAN-MIHAILOVICI

Bălan-Mihailovici, Aurelia (n. 6 iunie 1936, Braşov); licenţiată a Facultăţii de Limbă şi Literatură Română a Universităţii Bucureşti (1960); cercetător ştiinţific principal la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan" al Academiei Române (1962 - 1990); Cercetător ştiinţific principal la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Secţia Curricula (1990 - 1994); Doctor în istorie - bizantinologie - Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti (2000); În prezent, cadru didactic al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir" din Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, unde predă două cursuri: Istoria culturii şi civilizaţiei creştine şi Noţiuni de terminologie şi neologie; a participat şi a susţinut conferinţe la colocvii şi simpozioane ştiinţifice în ţară şi în străinătate, ca invitată a Universităţii din Aarhus - Institut d`Etudes Romanes - Danemarca (1988, 1989); a beneficiat de o bursă DAAD acordată de „Albert - Ludwigs - Universität", Freiburg (1988); a fost invitată pentru studiu şi documentare la „Ostkirchliches Institut" din Regensburg (1996); a publicat peste 250 de articole în reviste de specialitate şi de cultură, în ţară şi în străinătate; a colaborat la ediţia jubiliară a Bibliei de la Bucureşti (1688), reeditată cu  transliterare în 1988, lucrare ce a fost premiată de Academia Română (1991); în calitate de redactor la Dicţionarul limbii române (DLR) a primit premiul Academiei Române „Timotei Cipariu" pentru tomul cu litera S (1998); a editat cartea Ura care ucide, autoare Olga Greceanu, ediţie princeps, cu note şi comentarii (Editura „Curtea Veche", 2000); este autoare a volumelor: Lingvistică şi istorie în studiul vocabularului medieval românesc (Terminologie socială), teză de doctorat, tipărită cu titlul, Poartă spre „sanctuarul" limbii române (Editura Minerva, 2001), premiată de Secţia de Istorie a Academiei Române (premiul „George Bariţiu", 2003); Istoria culturii şi civilizaţiei creştine (Editura Oscar Print, 2000, ediţia a II-a 2002, ediţia a III-a 2004, ediţia a IV-a 2006); Ţara Sfântă în anul 2000 (Editura Paideia, 2001); Pelerinaj în Ţara Sfântă - Anul 2000 - (Editura Panaghia, 2006); Dicţionar Onomastic Creştin, (Editura Minerva, 2003, ediţia a II-a, editura Sophia, 2009); Despre viaţa cuvintelor şi problemele terminologiei actuale, (Editura Oscar Print, 2003, ediţia a II-a în 2009); Înţelepciunea cea învăţătoare a toată virtutea sau Ecclesiasticul (ms. 4389 al Bibliotecii Academiei Române, cca 1660). Ediţie critică, studiu, glosar şi indice de cuvinte (Editura Sinergii, Bucureşti, 2005).