TABOR - Traditie şi Actualitate în Biserica Ortodoxă Româna
< Înapoi Link-uri
Cautare
GEORGE ENACHE

  Enache, George,  lector la Universitatea „Dunărea de Jos" Galaţi; doctor în istorie cu teza: „Biserică şi stat în România democraţiei populare"; volume publicate: ca singur autor: Ortodoxie şi putere politică în România contemporană, Editura Nemira, Bucureşti, 2005; în colaborare (cu Adrian Nicolae Petcu): Patriarhul Justinian şi Biserica Ortodoxă Română în anii 1948-1964, Editura Partener, Galaţi, 2009; Monahismul ortodox şi puterea comunistă în România anilor `50, Editura Partener, Galaţi, 2009; Despre curajul de a rosti: Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei, Editura Partener, Galaţi, 2009; Părintele Arsenie Boca în atenţia poliţiei politice din România, Editura Partener, Galaţi, 2009; autor al mai multor studii publicate în reviste sau volume collective.