TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
Book Review to PR. DR. FLORIN DOBREI, Revista teologică ,,Altarul (Mitropolia) Banatului” (1944-1947-1951-2011)– repere monografice, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane/Editura Învierea a Mitropoliei Banatului, Cluj-Napoca/Timişoara, 2013
Review of PR. DR. FLORIN DOBREI, Revista teologică ,,Altarul (Mitropolia) Banatului” (1944-1947-1951-2011)– repere monografice, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane/Editura Învierea a Mitropoliei Banatului, Cluj-Napoca/Timişoara, 2013
 

MAXIM MORARIU