TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
Book Review to PROT. DR. IOAN BUDE, Temeiuri biblice noutestamentare cu privire la oficierea Sfintelor Taine şi ierurgii bisericeşti, vol. III, Taina Pocăinţei (Spovedania), Editurile Învierea şi Eurobit, 2008, 157 p.
Review of PROT. DR. IOAN BUDE, Temeiuri biblice noutestamentare cu privire la oficierea Sfintelor Taine şi ierurgii bisericeşti, vol. III, Taina Pocăinţei (Spovedania), Editurile Învierea şi Eurobit, 2008, 157 p.
 

SORIN COSMA