TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
Book Review to MAXIM (IULIU- MARIUS) MORARIU, „Ţara Năsăudului” în Primul Război Mondial – aspecte memorialistice, socio- economice şi culturale, vol. 1, prefaţă pr. prof. dr. Ioan Chirilă, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018.
Review of MAXIM (IULIU- MARIUS) MORARIU, „Ţara Năsăudului” în Primul Război Mondial – aspecte memorialistice, socio- economice şi culturale, vol. 1, prefaţă pr. prof. dr. Ioan Chirilă, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2018.
 

RADU BOTIŞ