TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search

MARIA IVĂNIŞ-FRENŢIU, Aspecte ale limbajului liturgic românesc, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2013 

LUCIAN FARCAŞIU