TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search

Când animalele vorbesc cu sfi nţii. Sinaxar al sfi nţilor care au iubit animalele şi care au fost iubiţi de acestea, traducere din limba greacă diac. asist. dr. Florin Toader Tomoioagă, Editura Renaşterea, Cluj Napoca, 2014, 140 p. 

FLORIN MILIAN