´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search

Viața de rugăciune pe care a mărturisit-o Traian Dorz se integrează unitar și simfonic în duhul filocalic al rugăciunii așa cum este trăit și exprimat de Sfinții Părinți ai Bisericii noastre. Mărturiile și îndemnurile misionarului Traian Dorz depășesc cunoașterea discursivă fiind scoase dintr-o inimă care a devenit „izvor de apă curgătoare spre viața veșnică" (Ioan 4, 14); de aceea ele reprezintă o prețioasă moștenire pentru „sufletul însetat" (Psalmul 106, 9). Ca orice operă literară, opera lui Traian Dorz nu este lipsită de o dimensiune artistică, dar fiind o lucrare de misionarism creștin, dimensiunea duhovnicească din opera sa are primat în fața celei artistice; dacă acest lucru nu se are în considerare, opera lui nu poate fi prețuită și nici măcar înțeleasă.
Keywords: Traian Dorz, Numele lui Iisus, rugăciune, jertfă, doxologie, duh filocalic


The life of prayer that Traian Dorz led integrates itself in a uniform and symphonic way in the philokalic spirit of prayer as experienced and expressed by the Fathers of our Church. Traian Dorz`s missionary testimonies and exhortations are beyond discursive knowledge, overflowing from a heart that has become "spring of water welling up to eternal life" (Jn 4, 14); therefore they are a precious legacy for a "longing soul" (Psalm 107, 9). Like any other literary work, that of Traian Dorz is not without artistic dimension, but being a christian missionary work, the spiritual dimension of his work takes precedence over the arts; if this is not considered, his work cannot be valued nor even understood.
Keywords: Traian Dorz, the name of Jesus, prayer, offering, doxology, philokalic spirit


 

VASILIC─é NICA