TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search

 

Papa Inocenţiu al III-lea a avut în vedere, după cucerirea Constantinopolului la 1204, perspectiva unifi cării forţate a întregii creştinătăţi sub scaunul Romei" .......................91

- interviu cu academicianul Şerban Papacostea realizat de pr. Ion Alexandru Mizgan