TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search

Cuvioasa Melania Romana, Binefăcătoarea sau cum devin bogaţii sfinţi, ed. a II.a, trad. Maria-Cornelia şi diac Ioan I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 2011, 249 p.   

NICOLETA PĂLIMARU