TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search

VIGEN GUROIAN, Grădina ca parabolă teologică: meditaţii despre grădinărit, cu un epilog filocalic despre Grădina sufl etului contemplativ, traducere şi postfaţă: diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2011, 191 pag. 

NICOLETA PĂLIMARU